Adwokatura Polska

WYNAGRODZENIE

Cena prowadzonej przez kancelarię adwokacką sprawy uzależniona jest od stopnia merytorycznej zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sprawy, przy uwzględnieniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013.461 j.t.

Przed przyjęciem zlecenia każdy klient jest rzetelnie informowany o przewidywanych kosztach związanych z wykonaniem określonych czynności.