Adwokatura Polska

ALIMENTY

Alimenty Toruń

Kancelaria Adwokacka Izabeli Duracz-Załęckiej w Toruniu zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Jednym z najczęściej poruszanych tematów są alimenty. Obowiązek alimentacyjny to inaczej zobowiązanie do tego, aby uprawnionej stronie dostarczać środków utrzymania. Dotyczyć może także środków wychowania – w sprawach o alimenty na dziecko.

Najważniejsza jest troska o klienta, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa oraz zrozumienia, ponieważ rozwód i walka o świadczenia bywa bardzo bolesna.

Wśród istotnych kwestii, które poruszyć należy w czasie dyskusji dotyczącej alimentów, wymienić należy:

  • przyczynę starania się o nie,
  • ich wielkość,
  • osobę, którą alimenty będą obciążać.

Komu się należą alimenty i kto je płaci?

Zobowiązanymi do płacenia alimentów są następujące osoby:

  • krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo – na zasadzie np. rodzic-dziecko, dziadek-wnuk itd.
  • mężczyzna, który uznał swoje ojcostwo i traktowany jest jak osoba spokrewniona w linii prostej względem dziecka, którego uznanie dotyczy,
  • rodzic, który uznał swoje rodzicielstwo w stosunku do adoptowanego dziecka i osoby, która go adoptowała oraz wstępnych tych osób,
  • krewni w linii bocznej: rodzeństwo, w tym przyrodnie, na zasadzie np. brat-siostrze itd.
  • małżonkowie – po rozwodzie lub w trakcie separacji, np. mąż-żonie.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników:

  • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Najczęściej alimenty przyjmują formę świadczenia pieniężnego, płatnego okresowo (zazwyczaj miesięcznie), w wysokości oznaczonej kwotowo. Ten obowiązek można ustalić w drodze umowy stron lub w wyniku ugody sądowej w toku procesu o alimenty albo w postępowaniu pojednawczym.  

Decydując się na wsparcie mojej kancelarii z Torunia, warto wiedzieć, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat. Można więc dochodzić nie tylko bieżących, ale także zaległych alimentów.

Kancelaria, której siedzibą jest Toruń, podejmuje się nie tylko spraw, które dotyczą obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dzieci, ale także spraw dotyczących alimentów między małżonkami, zmiany alimentów oraz ich zabezpieczenia. Kancelaria utrzymuje stały, ścisły kontakt z klientem, informując go o wszystkich poczynionych krokach.