Adwokatura Polska

O KANCELARII

Adwokat Izabela Duracz-Załęcka - Toruń

 

Adwokat Izabela Duracz-Załęcka jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej zdobyła podczas aplikacji adwokackiej odbywanej w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, współpracując z renomowanymi kancelariami. W swojej kancelarii adwokackiej w Toruniu świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miasta Toruń oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

Kancelaria adwokacka Toruń

Kancelaria adwokacka adwokat Izabeli Duracz-Załęckiej oferuje usługi, dotyczące m.in.: spraw rodzinnych, majątkowych czy karnych. Konsultacje adwokackie dotyczą także prawa szeroko rozumianego prawa cywilnego. Z usług kancelarii adwokackiej adwokat Duracz-Załęckiej korzystają także klienci poszukujący usług adwokackich w zakresie prawa administracyjnego. Podejmując współpracę z moją kancelarią adwokacką, którą prowadzę w Toruniu, Klienci mają pewność, że ich sprawy będą prowadzone przez adwokata z pełnym zaangażowaniem, po rzetelnej analizie każdego przedstawionego zagadnienia i wyborze najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania. W trakcie spraw, które prowadzi moja Kancelaria adwokacka Klienci, są na bieżąco i szczegółowo informowani o każdym zdarzeniu, dotyczącym zleconej sprawy.

Działanie zgodnie z etyką adwokacką

Zawód adwokata zobowiązuje do tego, aby w każdej sprawie kierować się przepisami prawa i postanowieniami zawartymi w kodeksie etyki. Oznacza to m.in.:

  • unikanie konfliktu interesów,
  • zachowanie zasady tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczoną dla niego pomocą prawną,
  • wykonywanie wszelkich czynności zawodowych zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka w Toruniu kieruje się właśnie tymi zasadami.

 

Prawo rodzinne (rozwody, alimenty)
To dziedzina prawa, która reguluje stosunki rodzinne, zarówno te o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Do spraw z zakresu prawa rodzinnego należą między innymi sprawy o rozwód, separację czy alimenty. Sprawy wynikające ze stosunków pomiędzy małżonkami czy rodzicami i dziećmi nie należą do najłatwiejszych. Warto więc prowadzenie tego typu postępowań powierzyć doświadczonemu prawnikowi.
Prawo spadkowe
Dziedzina prawa normująca zagadnienia związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby, której przysługiwały. Wśród spraw, które obejmuje ta gałąź prawa, znajdują się przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o podział spadku czy o unieważnienie testamentu. Z porady adwokata warto skorzystać, gdy chcemy dokonać określonych rozrządzeń testamentowych.
Prawo cywilne 
Ta gałąź prawa obejmuje w głównej mierze sprawy dotyczące osób fizycznych i przedsiębiorców, sprawy z zakresu własności i innych praw rzeczowych, sprawy, których przedmiotem są zobowiązania, a także sprawy spadkowe. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym prowadzi między innymi sprawy o naruszenie dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, sprawy wynikające z umów różnego typu, w tym najmu, leasingu, kredytu.

Prawo karne

Prawo karne to zbiór norm, które regulują odpowiedzialność karną za czyny zabronione pod groźbą kary przez ustawę. Rola adwokata w sprawach karnych polega przede wszystkim na pełnieniu funkcji obrońcy, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania przed sądem. Z pomocy prawnika skorzystać może również pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy czy oskarżyciel prywatny.

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń to dziedzina prawa uregulowana w Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Obwiniony o popełnienie wykroczenia, podobnie jak oskarżony w procedurze karnej, ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Z pomocą adwokata łatwiej odpierać ciążące na obwinionym zarzuty, nie tylko na etapie postępowania przed sądem, ale już podczas czynności wyjaśniających. 
 Adwokat Kancelaria adwokacka Toruń

 

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej?

Bez względu na rodzaj sprawy w takich miejscach jak kancelarie adwokackie można zawsze liczyć na pomoc adwokata – rozwiązanie problemu prawnego, udzielenie porady, konsultacji czy przygotowanie opinii prawnej. Dlaczego warto również zlecić zastępstwo prawne i procesowe kancelarii adwokackiej z Torunia:

  • niższe koszty - koszt skorzystania z usługi prawnej jest zawsze niższy niż szkody, jakie można ponieść, nie korzystając z niej, gdyż przegrywając sprawę, należy zwrócić drugiej stronie koszty procesu, na które składa się m.in. wynagrodzenie prawnika,
  • oszczędność czasu – nie trzeba go tracić na szukanie właściwej normy prawnej, jej aktualnego stanu, na wybór właściwej metody wykładni, ustalenie wynikających z niej konsekwencji prawnych itp.,
  • pewność – znajomość prawa i jego zastosowanie w praktyce nie jest takie proste dla kogoś, kto na co dzień się w nim nie specjalizuje, a wyszukiwane w internecie informacje prawne nie zawsze są weryfikowane i nie można ich traktować jako źródło fachowej wiedzy.

 Zachęcam do współpracy inne kancelarie adwokackie oraz prawne z kraju, które prowadzą obsługę spraw w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim.